STARGAZING PROGRAM
夜の天体観望会
毎週土曜日の夜、天体観望会を行っています。宇宙科学館の望遠鏡で星をながめてみませんか?